Folk og slekt i Trondenes
Av Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen
Utgitt 1997
Rettelser pr. 12.1. 2004
Redigert av Bjørn Davidsen

 

Forord

På anmodning fra Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen har jeg redigert de rettelsene til "Folk og slekt i Trondenes" som har vært trykket i "Slekta vår" siden bøkene kom ut i 1997. Rettelsene er redigert i nummer-rekkefølge etter hovedparet i rettelsen. Der hvor det tidligere har vært trykket flere rettelser på samme par, er disse samlet i en gruppe. Alle parnummer i rettelsene har henvisning til aktuelt sidetall i bøkene.

 

Arendal 12. januar 2004
Bjørn Davidsen

Innhold:

Rettelsene angår følgende parnummer (klikk på nummeret, så bringes du til rettelsen):

 

Bind I - Familie:
 
 
 
 
 
Bind II - Person:

Side 400

 

Lenker til andre sider

 


 

Bind I - Familie:
 
 

Par 253 (side 23)

Datteren Ingeborg Bergitte er kommet inn i familien to ganger. Årsak: Ho var to ganger gift og navnet er skrevet litt forskjellig i 1. og 2. ekteskap.


Par 260 og par 261 (side 24-25)

Her har vi atter en forveksling mellom 2 piker som også er nære slektninger. Mødrene deres er søstre. Barn nr. 3 under 260 skal være barn nr. 1 under 261. Ho er født 31.08. 1834, konfirmert i 1853, og ho heter Karen Bendikte. Det er ho som blei gift med nr. 293 Johannes Hanssen. Hennes foreldre er Hans Sparbo Sørensen og Maren Anna Tomasdtr.

Barn nr. 3 under par 260 heter Karen Kirstine, født 27.07. 1831, konfirmert 1849. Hennes foreldre var Hans Ravn Sparbo Aas og hustru Anne Margrete Tomasdtr. Mer har vi ikke funnet om henne.

Ingen av de to pikene skal ha navnet Bolette. Jeg vet ikke hvor det er kommet fra. Ingen av dem hadde det navnet ved konfirmasjonen.


Par 361 (side 34)

Anne Johanna Johnsdtr. hadde ikke barn i sitt andre ekteskap. Gutten Haldor er ikke deres sønn. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)


Par 921 (side 85)

Lars Olsens kone Marit Henriksen har fått feil mor. Ho heter ikke Anne Larsdtr., men Inger Margrete Henriksdtr., f. 1812, d. 1895. Se også par 7717 Forsåmark, barn nr. 4 f. 1850. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)


Par 941 (side 86)

Kona til Ole Olufsen, Margrete Susanna Henriksdtr. f. 1877, er ikke datter til par nr. 543 (side 51) Henrik Larssen og Pernille Henriksdtr. Ho er født 25.12. 1877 i Håkvikdalen og er datter av Henrik Larssen og Birgitta Pedersdtr. Ho blei gift med Oluf Olufsen 30.07. 1900 i Trondenes. Se den nye slektsboka "Det grenseløse folket" bind 1, par nr. 96 og nr. 234 om slekten Svonni. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)


Par 943 (side 86)

John Pedersen - "Konge-Jo" - er ikke født i Jukasjærvi, men i Nordmark i Evenes. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)


Par 1020 (side 93)

Amund Bolstad: Skal være Solstad. Han heter egentlig Amund Ole Olsen, f. 1833 i Boltås, d. 1897. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)


Par 1576 (side 138) og par 7051 (side 529)

Under par 1576 barn nr. 6 finner vi at Nikolai Eberg er født på Vollstad i år 1863. På den måten han var innført i kirkeboka ved sitt ekteskap i Trondenes var det ikke mulig å gjenkjenne han. Etter opplysning fra Ole Kinnapel i Kristiansand har vi likevel funnet han gift i Trondenes i år 1891. Feilføringer i kirkeboka har forledet oss til å tro at det ikke er denne person som finnes under par 7051. Etter kirkeboka skulle han være født i Astafjord i 1861, navn Nikolai Nilsen (hele tre uriktige opplysninger).


Par 1684 (side 149)

Også her er det forveksling, her mellom to brødre. Peder Henriksen og Margrete Pedersdtr. hadde først en sønn, født 1821, men denne døde som spedbarn. Neste barn var også en gutt, født 19.07. 1823. Han blei døpt Nils Henrik Pedersen, men ved ekteskapet i Trondenes kalles han Henrik Pedersen.


Par 1893, par 1896 (side 169) og par 1695 (side 151)

Under det første nummeret finner vi Olava Mane Pedersdtr som er gift med Rasmus Mikkelsen og har sønnen Peder Andreas. Peder giftet seg og finnes under par 1896. Der har en datter født i 1840 fått sin farmors fulle navn: Olava Marie Pedersdtr. Ved automatisk overføring har datamaskinen funnet den lille Olava og påført hennes mormors dødsdato og år: Død i 1846. Men den lille piken blei voksen og giftet seg i 1860 med John Larssen, Storhaugen, par nr. 1695.


Par 2009 (side 179)

Aron Mathias Olsen, født 1836, døde i Straumen Kvæfjord 1929. Han har dessverre hos oss fått samme dødsår og samme dødssted som Aron Martin Andreassen, som døde i 1910 på Høgda.


Par 2186 og par 2187 (side 194)

Gilles Rafaelsdtr. hører ikke til her og må strykes (hvis navnet ikke allerede er strøket eller limt over). Vi har ikke funnet navnet på kona til Mads Pedersen, Rogla, og heller ikke på John Olsens kone. Her er det forveksling med Årbogen. Gilles Rafaelsen var kona til Anders Andersen, Årbogen, og vi vet ikke hvor ho kom fra. Ho kan være nært beslektet med Peder Rafaelsen, Haukebø, Lavangen.


Par 2354 og par 2366 (side 210)

I Kilbotn kom i 1864 en gutt til verden, og i 1866 ennu en, begge med samme navn: Jørgen Lind Olsen. Dette var jo vel egnet til forviklinger. Da de blei voksne og gifte karer endret de begge slektsnavnene sine. Han som var født i 1864 til navnet Solstad, og han som var født i 1866 tok navnet Aspaker. Men dette blei ordnet etter år 1900.

Jeg ser av mine håndskrifter at vi har begge med ved konfirmasjonen. Men en eller annen har følt seg sikker på at dette var en dobbelføring og dermed kuttet bort den ene og plassert alle barna på den andre, vel nok i 2 ekteskap. Jeg vil her bruke de navn som de senere tok seg, Solstad og Aspaker.

 

Par 2354 (side 210)

Jørgen Lind Solstad, født 1864, konfirmert 1879, gifta seg i 1891 med Othilie Gerhardine Olsdtr., født 1868 i Kilbotn.

Hans foreldre var: Ole Anderssen og Berit (Birgitte) Brønlund Justsdtr.

Hennes foreldre: Ole Gudmundsen og Berit Brønlund Mikkelsen.

 

Par 2366 (side 210)

Jørgen Lind Aspaker, født 1866, konfirmert 1881, fikk i 1897 barn utenfor ekteskap med Johanna Nikoline Eliasdtr. Barnets navn: Trygve Marenius. Han døde i 1911. Jørgen Aspakers foreldre var: Ole Gudmundsen og Berit Brønlund Mikkelsdtr. Han giftet seg i 1897 med Mathilde Joakime Marie Mathiasdtr., født 1877 ved Vikevatnet. Hennes foreldre var: Mathias Nilsen og hustru Martina Hansdtr.

 

Som man kan se - der var sterke slektsband mellom familiene her. Navnelikheter var det også med oppkalling fra flere forskjellige forfedre. Othilie Gerhardine, gift Solstad, var søster til Jørgen Aspaker, som var to år yngre enn svogeren og to år eldre enn sin søster Othelie. Her var det nok lett å snuble i navn. Men hvis noen hadde spurt meg, så visste jeg dette. Jeg hadde begge guttene i min konfirmantprotokoll. Vi hadde mange i arbeide mot slutten, og jeg vet ikke hvem som eliminerte Jørgen Aspaker. Jeg kan bare si unnskyld til familien.


Par 3134 (side 271)

Peder Iversen var født på Dale i Kvæfjord, men da hans mor blei enke tok ho sine barn med og flytta heim til Trondenes der Peder vokste opp. Han gifta seg i 1848 med Olava Olsdtr fra Tennevik. Familien har lenge ført en flakkende tilværelse, det kan vi se på barnas fødesteder, helt til i 1854, men da fikk de husmannsplass under Bø i Skånland, i Bømarka. Der er de 4 yngste barna født, der bodde de i mer enn 20 år, og der døde han. På vinterføre oppe i marka fikk han et høylass over seg og blei drept. Noen har misforstått og feilaktig tilført "Kvæfjord", som må strykes.


Par 3485 (side 299)

Nr. 2 i barnerekka, Julianne Ovedia, hører ikke inn under denne familien. Her skal det stå: Otilia Hansine, født 29.07.1880. Ho er døpt samme dag som ovafor nevnte Julianna. Den første Otilia Hansine (f. 1880) døde som barn, og slik gikk det også med nr. 4, Otilia Hansine Josefine, født 1884, død 1887.

--

Her er vi ført bak lyset av Kvæfjordboka, se side 513, der Ragnhild og Ingebrigt Eilertsen står som foreldre til de to barna som er født i Kvæfjord (Tennvassåsen): Johan Jentoft og Julianne Ovedia. Vi har nå fått opplyst at foreldrene til Johan Jentoft var ugift par: Ingebrigt Eilertsen og Bergitte Johansdtr., som senere blei gift under nr. 3566 (side 306) og kom til Trondenes (Kjellhus). Julianne Ovedia har vi allerede rettet: Ho er ikke barn fra fam. nr. 3485.


Par 4341 og par 4348 (side 370)

Her er samme personer i samme ekteskap kommet inn to ganger pga at de forekommer med forskjellige måter å skrive navnet på.


Par 4641 (side 398)

To søstre, Sofie Kirstine Vilhelmine, født 1893, og Sofie Viktoria, født 1895, har fått samme dødsår: 1909. Den første er ganske sikkert død før søsteren med samme fornavn ble født.


Par 4717 og par 4718 (side 404)

Her er det samme personer, samme ekteskap. Mannens mellomnavn er under 4717 oppgitt som Edvard og under 4718 som Edvind.


Par 5168 (side 442) og par 2637 (side 235)

På par 5168 må barn nr. 2 strykes. Her synes det som om Nils Nilssen, Stangnes, og Nils Nilssen, Harstad, er forvekslet. Elisabet nr. 2 er født på Stangnes i 1754 og er rett innført ved dåpen, se par nr. 2637 (side 235). Her mangler imidlertid henvisning til hennes ekteskap under nr. 2287. Og under dette nummer må hennes fødsel endres til 1754, fødestedet til Stangnes, og så må Riborg Jensdtr strykes her. Vi har ikke funnet navnet på hennes mor.


Par 5514 og par 5515 (side 458)

Vi kjenner ikke annet navn på mannen enn Hans Berg og har heller ikke noen fødselsdato på denne personen. Han er neppe fra Trondenes, men har tydelig vært her i 1851/52. I 1852 fikk han en sønn med Bergitte Sørine Hansdtr, født på Sama, tjenestepike i Ervik. Sønnens navn: Johan Sareus Hanssen. Kort tid deretter fikk Hans Berg tvillinger, sønn og datter, med Mette Marie Pedersdtr, enke på Åkerøya. Gutten fikk navnet Hans Peder Hanssen og piken fikk navnet Petronelle Nikoline Hansdtr.

Her er det mye som må strykes: På Hans Berg må begge de andre navn strykes (Peder og Hanssen) både i par 5514 og i par 5515. Dernest må navnene strykes på de to mødrene som er blitt plassert under den nyfødte tvillingen Hans Peder.

--

Med hjelp fra flere kanter har jeg nå fått klarhet i det virvar og rot som står på side 458 i bok nr. 1, noe som ender opp i at par 5514 og 5515 er blandet sammen. Kvinnene er mor til både sine og den andres barn, og Peder Hanssen er blitt sin egen bestefar.

Hans Peder Johannessen Berg var født på Selnes i Astafjord i 1819. Foreldrene var Johannes Hanssen Berg og hustru Sara Killengren. Begge hadde vært gift før. Sara var enke etter presten Struve i Loppa prestegjeld da ho gifta seg i Astafjord med Johannes Berg. De fikk 2 gutter i dette ekteskap: Johan Andreas og Hans Peder.

Hans Peder dukker opp i Ervik i Trondenes i 1851/1852. (Han kan ha kommet noe tidligere). Han var da enkemann, men vi vet ikke etter hvem, hvor han hadde giftet seg eller hvor han bodde da. Han hadde stor familie i Ervik og kom trolig hit for å bli kjent med slekta si der.

 

Par 5515 (side 458)

Han blei først far til tvillinger på Åkerøya, gutt og pike. De blei født 15.01.1852. Mora var enke. Gutten fikk navnet Hans Peder Hanssen og piken Petronelle Nikoline.

 

Par 5514 (side 458)

Den 3. oktober fikk han enda et barn, og denne gang var moren en pike fra Sama som trolig var tjenestepike hos Killengren i Ervik. Gutten blei i alle fall født der, og han fikk navnet Johan Sareus, sikkert oppkalt etter Sara Killengren. Guttens mor var Bergitte Hansdatter. Ved folketelling i Trondenes 1875 nevnes Johan Sareus som løskar og handlende, og han er bosatt hos baker P. A. Frantsen, Harstad.

Vi har funnet barnefaderen på Internett i Vardø ved folketelling 1865. Da er han enkemann igjen og har 3 barn, først en gutt, siden tvillinger - en gutt og en pike, og den ene av dem har fått navnet Killengren som mellomnavn, så det er ingen tvil om at det er den samme Hans Peder Berg.

Tilbake til begynnelsen med virvar og rot: Vår konsulent Tore Meyer hadde uttalt til sine hjelpere et ønske om at der fødselsår manglet, skulle de regne ut et fiktivt fødselsår for å få plassert personene blant jevnaldrende familier i bygda, en nyttig og forstandig tanke. Men alle kan gjøre feil, og her har det glippet for dem: Faren er tildelt samme fødselsår som alle tre barna. En lettvint måte å bli sin egen bestefar på.


Par 5821 (side 473)

Fra Kvæfjord har vi fått opplyst at Johan Bernhard Mathiassen, Haug i Kvæfjord, døde som liten, og at den som blei ugift far til barnet Petra Konstanse Meyer var hans yngre bror, Severin Johan Bernhard Mathiassen, født i 1865. Vi takker for opplysningen. Vi er ført på villspor av kirkeboka i Trondenes der barnefaren er innført som Johan Bernhard Mathisen.Par 5919 (side 477), par 2482 (side 221) og par 2910 (side 258)

Valborg Olea f. 1900 i Harstad. Hennes far var Vilhelm Darre Schjelderup Kaarbø fra par 2910, ikke Wilhelm Darre Simonsen Kaarbø fra par 2482.Par 7056 (side 529)

Hans Olsens fødselsår skal nok være 1796.Par 7202 (side 539)

Peder Hanssen er feil, han heter Peder Larssen. (Rettelse innmeldt fra Aslaug Olsen)Par 7438 (side 553)

Barnet Øllegaard var deres barn nr. 2 og skal være født i 1686. (Det er så lett å feile med et helt århundre!)

-

Øllegård Hansdatter Wolff f. 1697, Maren Hansdatter Wolff f. ca. 1688. (Denne rettelse er meldt av E.J. Håker)Par 7462 (side 554), par 1972 (side 174) og par 2468 (side 220)

I par 7462:
Johan Jakob Simonsen Kildal f. 1822 er sønn av
Simon Johan Johansen Kildal f. 1794. De er ikke brødre.
I par 1972:
Johan Jakob Simonsen Kildal f. 5.7. 1822
noteres som barn nr. 2 i familien
gift med Hanna Marie Erntsdatter - se par 2468. (Rettelse innmeldt av Ragnhild I. Jenssen)Par 7583 (side 561) og par 3858 (side 329)

Ved ekteskapet i Trondenes er han innført i kirkeboka med feil navn (Iver Olsen Kjær). Hans navn skal være Iver Kjær Jakobsen, og han er følgelig slett ikke far til tvillingene på Aune, Nils og Marta, som begge døde. Tvillingenes foreldre var par nr. 3858 Iver Olsen og hustru Karen Paulsdtr.


Par 7726 (side 568) og par 7908 (side 579)

I Kvæfjord er der 2 menn med samme navn, samtidig: Peder Lorents Pedersen. Begge hadde barn som flytta til Trondenes, og vi har tatt feil i det ene tilfellet: Bernhardine Amalie hører ikke til par nr. 7726, men til 7908.


Par 7807 (side 573) og par 3031 (side 266)

Nils Jakob Pedersen, Hunstad i Kvæfjord, hadde en sønn Nils Andreas, som døde liten. Kona, Anna Gregine, døde også og han gifta seg opp igjen med Kirstine Margrete Berntsdtr, født på Vikeland, enke etter Nils Olsen, Gåre. Sønn i 2. ekteskap fikk sin avdøde halvbrors navn: Nils Andreas Nilssen, født 1868. Det er denne vi finner igjen under par 3031, gift med Inga Marie Pernille Pedersdtr. Han har da tatt navnet Hunstad som slektsnavn og flytta til Harstad. Ingen av barna fra Nils Jakob Pedersens 1. ekteskap kom til Trondenes. Par 7807 bør derfor brukes om hans 2. ekteskap: erstatt Anna Gregina med Kirstine Margrete Berntsdtr.


Par 7819 (side 573)

Den Karen Gregine som vokste opp, var født 13.06.1835. Deres første Karen Gregine født 1826, døde tidlig.


Par 7929 (side 580)

Peder Wulff døde 1901 på Trastad, ikke i 1896.


Bind II - Person:

 

På side 400 i registerbindet forekommer det en merkelig sak: 9 gutter/menn har fått forvansket sitt navn Johannes og er registrert som Johanna. Dette må ha skjedd under samlet dataoverføring fra Margareth sin datamaskin til min. Jeg har ingen forklaring på saken, men har undersøkt og funnet 6 av dem rett innlagt under sine foreldre og/eller eget ekteskap. Jeg lister dem opp i samme rekkefølge som i registerbindet:

 

1. Johannes Hanssen: født 1759 Dale Trondenes, konf. 1778, F. 4668, død 1800 på Erikstad.

 

2. Johannes Hanssen: født 1807 på For, konf. 1826, F. 4856, død 1864 22.08. på For.

 

3. Johannes Jakobsen: født ca. 1799, gift 1832 På Sørrollnes med Maren Olsdtr., par 76, han døde 1846 og var trolig innflytter til Sørrollnes.

 

4. Johannes Johannessen: født ca. 1760, død 1772, tjenestedreng på Sørrollnes i 1770.

 

5. Johannes Johnsen: født 1795 på Harstad, F. 5252, død 1795 på Harstad.

 

6. Johannes Larssen: født ca. 1824 (ukj.), død 1854 02.01. i Årbogen, ugift.

 

7. Johannes Madssen: født ca. 1810, død 1844 12.03., ukjent.

 

8. Johannes Olsen: født 1763 på Erikstad, F. 4143, konf 1780 Erikstad, død 1800 Erikstad.

 

9. Johannes Pedersen: født 1773 på Kjøtta, F. 5117, konf. 1791, død 1819 03.01., omkom på sjøen.