For salg
Logo SHIH

Slektsbøker - for salg . . .

Folk og slekt i gamle  Trondenes.
Forfattere: Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen
Utgitt: 1997

Bokverket består av 2 bind:
Bind 1: Familiekatalog
Bind 2: Personregister

-----
Fra forordet i bind 1:

”Året er 1997. Vi er nå begge tilårskomne kvinner, og før vi begynte å tenke på slektsbok, hadde vi i lang tid hatt samme prioriterte hobby: slektsgransking. Vi skulle ikke mange leddene tilbake før vi innså at vi ikke kom utenom en fullstendig avskrift av kirkeboka. Akkurat når vi begynte samarbeidet om Trondenes, er ikke lett å si, men det kan ha vært rundt 1985. Vi var i fullt arbeid i Televerket og møttes hver mandag etter arbeidstid på Harstad bibliotek for å lese og skrive av fra mikrofilm innførslene om dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.”

”Vi har basert arbeidet på kirkebøkene for Trondenes fra 1744 til 1900. Alt vi fant, noterte vi ned - ogå opplysningene om  inn- og utflyttede i Trondenes sogn. Så har vi brukt manntallene for 1762 og 1770, folketellingene for 1801, 1865, 1875 og 1900. Så langt det har vært mulig å få tak i skifteprotokollene, har vi også hentet opplysninger fra dem for tiden 1707 til ca. 1800. Dessverre er der i disse ellers så gode kilder, store lakuner (mangler) mellom 1712 og 1730 og også mellom 1738 og 1752.”

”Vel 30.000 personer er nevnt. Familiene er koplet sammen ved hjelp av et parnummer slik at det er lett å følge anene fra år 1900 og så langt bakover som vi har funnet dem bosatt i Trondenes.  Vi håper at vi har oppnådd å få med de personer og familier som har bodd her i denne tida...” *)

*)Klipp fra starten og et par avsnitt senere.

Slektshistorisk forening i Harstad
har en del av restopplaget til slags.

Medlemmer i foreningen får kjøpe disse til en redusert pris, kr. 300,oo
pr. sett (bind 1 og bind 2).

For ikke-medlemer er prisen kr. 400,oo pr.sett.

Eventuelle forsendelsesomkostninger kommer i tillegg,
eks. vil servicepakke i Posten for tiden koste  kr. 170,oo

-------------------

Bøkene kan bestilles via e-post.

> > Bruk gjerne  Kontaktskjemaet vårt.

* Omtale av rettelser til bøkene finner du bl.a. her > > >
 

Til bake til Slektsskrifter. >>

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2017 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  03.04.2017
                   - - - - -