Historie
Logo SHIH
topyellow08


Foreningens historie fra starten  1992:
              - - - - - - - - - - - - - -

Vinteren 1992
    
    Det begynte med at Harstad husmorlag vinteren 1992 arrangerte et kurs i slektsgransking med
    Bergljot Bjørkenes som instruktør.
    Interessen for dette emne viste seg å være stor, og det ble derfor tatt initiativ til å få dannet en forening for
    slektshistorisk interesserte.

01.04.1992

    Møttes 20 personer til er uformelt møte. Her ble det valgt et interimstyre som skulle forberede
    stiftelse av en slektshistorisk forening. Til dette styret ble disse valgt:

    Leder Bergljot Bjørkenes
    Nestleder Leif Sigurd Reginiussen
    Sekretær Elsa Jervan Håker
    Kasserer Fritz Lund
    Varamedlemmer Gerd Hay Eriksen
                            Anna Edvardsen

03.06.1992

    Foreningens stiftelsesmøte ble avholdt på Viking Nordic Hotell i Harstad.

    42 interesserte var møtt fram og Bergljot Bjørkenes åpnet møtet med å ønske velkommen og
    informere de frammøtte om bakgrunnen for ideen om en slektshistorisk forening.

    Møtet konstituerte seg ved å velge Leif Sigurd Reginiussen som møteleder og Elsa Jervan Håker
    som møtesekretær.

    Deretter ble følgende saker behandlet og vedtatt:

    1. Godkjenning av foreningens navn:

    2. Fastsettelse av kontingent

    3. Valg

    Foreningens navn ble enstemmig vedtatt å være

    Slektshistorisk forening i Harstad.

    Kontingenten for 1992 ble fastsatt til kr. 100,- pr. medlem.

    Styret fikk denne sammensetning:

    Leder Bergljot Bjørkenes
    Nestleder Leif Sigurd Reginiussen
    Sekretær Elsa Jervan Håker
    Kasserer Jarle Solberg
    Styremedlem Edith Nordli
    Varamedl. Hermod Seim
    Varmedl. Skjalg Vangen

    I andre verv ble disse valgt:
    Revisor: Per-Harald Jensen
    Vararevisor: Sigrid Rød

    Valgkomité: Fritz Lund og Margareth Jensen

    Varamedlem: Inger Anna Smith Meyer

    Vedtektsutvalg: Elsa Jervan Håker
                            Edith Nordli

    For registrering av litteratur på biblioteket, egnet for
    slektsgransking:

    Leif Sigurd Reginiussen og Skjalg Vangen.

    Leder av Slektshistorisk forening i Tromsø, Werner Lockertsen,
    orienterte om Tromsø-foreningen og utrykte glede over å få
    være ”fadder” for denne nye foreningen.

    Bygdebokforfatter Tore Meyer orienterte om Ibestad bygdebok.

    38 av de frammøtte meldte seg som medlem.

Mars 1993

    Første nummer av vårt eget blad "Slektas vår" ble gitt ut.
   Er etter dette kommet ut med 4 nummer hvert år hvert på 16 sider.
   Redaktører: Gerd Hay Eriksen og Anders Welle, med god bistand av Bergljot Bjørkenes.

1996

    Foreningen får sin egen logo.

2002

   10 års jubileum. Eget jubileumshefte utgitt.

2017

   25 års jubileum.
   Mikael Martnes utnevnt til æresmedlem av årsmøtet. Mikael medlem i foreningen siden starten i 1992
   Han ble valgt til nestleder i 1998, og fra 2007 leder. I 2017 overlates lederklubba til Eilif A Nordseth. Eilif var    
   nestleder tidligere en periode.

Arkiv > > >

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2017 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  03.04.2017
                   - - - - -