Tillitsvalgte
Logo SHIH

Slektshistorisk forening i Harstad

Tillitsvalgte etter årsmøtet 6.03.2018:

 

Verv:

Navn:

Periode:

E-post:

 Styret:

 Leder

 Eilif Agnar Nordseth

  Eilif

2017-2019

E-post leder

 Nestleder

 Gerd Lorentzen

Gerd_LoR

2018-2020

E-post nestleder

 Kasserer

 Knut Arne Mikalsen

Knut_A

2018-2020

E-post kasserer

 Sekretær

 Gunhild Hanssen

DSCF3249_GH

2017-2019

E-post sekretær

 Styremedlem

 Hjalmar Larsen

Hjalmar_L

2017-2019

E-post styremedlem

1.varamedlem

 Anita Jensvold

Anita_2017R

2018-2020

E-post 1.vara

2.varamedlem

 Jakob Eitrheim

jakob_eitrheimR

2017-2019

E-post 2.vara

 

 

 

 

 

Revisjon

Revisor

Arne Nils Johansen

 

2018-2020

 

Vararevisor

Ivar Jensen Holter

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

Valgkomité

Leder

Runar Johansen

 

2018-2020

 

 

Jarle Strand

 

2018-2020

 

 

Inger Helen Bye

 

2018-2020

 

Varamedlem

Knut Robertsen

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2017 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  24.03.2018
                   - - - - -