Slektshistorisk
forening i Harstad
Logo SHIH
topyellow04

- - Harstad-utstillingen 1911 -

                              Medlemsmøte 8.mai  - -

Fra_apningen_av_Harstadutstilingen_1911

Foto: Sør-Troms Museum

Gunnar E Kristiansen kommer og gir oss innblikk i Harstadutstillingen 1911
 Thon Hotell 8.mai kl. 19:30.

Påmelding innen 7.mai til
Gerd-Reidun Lorentzen, e-post:  ge-lore@online.no  eller SMS til  913 91 722

2017-05-10

Dette skjer utover 2019:

Mai:
* 8. mai: Åpent medlemsmøte

Juni:
* 12.. juni: Åpent medlemsmøte

September:
* Primo sptember: Høsttur
* 25. september: Åpent medlemsmøte
        Tema: DNA i slektsforskningen

--> Mer info kommer her og på siden Aktiviteter - etterhvert . . .     
 
                  .  .  .

“Folk og  slekt i

 gamle Trondenes”

 
Kr.300,oo for medlemmer *)
     *) Andre kr.400,oo                 

  Mer info her > > >
  

 Slektshistorisk forening i Harstad - årsmøtet 2019

Arsmote_2019_01_R

Foto: Hjalmar Larsen

Styret etter årsmøtet 14.mars:

EilifA  Nordseth (leder)
Gerd Reidun Lorentzen (nestleder)
Hjalmar Larsen (styremedlem)
Gunhild Hanssen (sekretær)
Gerd Lorentzen (nestleder)
Knut Arne Mikalsen (kasserer)
Anita Jensvold (vararepr)
Rigmor Micheeff (vararepr)
 

KlubbeR

Årsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten med 50 kr.pr. år til Kr. 300,- gjeldende fra 01.01.2019.

Årsmelding og regnskap for 2018  - og budsjett for 2019 ble enstemmig vedtatt..

     
* Nå kommer oppdateringene til nettsiden etterhvert - “hacke-angrepet” er avdekket! *

   Beklageligvis så har nettsidene ikke blitt oppdatert i ønsket tempo de siste månedene, etter
 
   det vi antar skyldes et eller flere angrep utenfra. Det ble da en ikke liten affære å finne fram

   til de filer og oppsett som  var blitt forsvunnet/fjernet/endret.

   Nettsida er nå “oppe og går”, men det vil nok gå ei tid før alt er på plass igjen! I det første nå

   vil du se åpne partier på noen av sidene. Der vil det komme noe av det gamle, må gjenskapes i

   takt med tilgjengelig tidsfaktor

 

Nå er medlemslista og Slekta vår - oversiktene rekonstruerte!.

Ser du at det har sneket seg inn feil, sier du fra til  e-post: leder@slektiharstad.com

Medlemskontingenten for 2019, kr. 300,-
bes betalt til Slektshistorisk forening sin
bankkonto 4730.09.41091 eller Vipps “Kjøp og betal” til Slektiharstad.com, nr. 533704
Husk å skrive på medlemsnummer og/eller navn..(Det blir ikke sendt ut giroblankett i år.)

 

SlektavaarR1

Slekta vår:
 Slekta vår nr. 2/2019
 er på tur til abonnentene - om litt, i mai.
 Du finner innholdsoversikter her > > > >

Frist for innlegg til neste 
nr. (3-2019) av  “Slekta vår” er
31.08.2019.
Innlegg til bladet sendes på
e-post til slektavar@slektiharstad.com

.

Ikke medlem ..?
 Ikke medlem ennå ? Ta kontakt så ordner vi det.
 Kontingent kr. 300/år inkl. bladet “Slekta vår”.
   Bruk gjerne Medlemsskjemaet > > >

“Slektshistorisk Forening i Harstad er  registrert i  Frivillighetsregistret og kan motta midler via grasrotandelen fra Norsk Tipping.

Ønsker du/dere å støtte oss neste gang ved innlevering av tipping/lotto/vikinglotto -  oppgi da dette org.nr: 999654940

På forhånd tusen takk for at dere støtter oss i arbeidet med  slektsforskningen.”

Åpent medlemsmøte onsdag 14.februar 2018

29 deltakere på medlemsmøtet er positivt, og et signal om at temaene styret hadde plukket fram, fenget interesse:.

Medlemsmote_14022018a

* "Gårdene Indre og Ytre Å… gjennom 200 år - på øya Andørja".    

* TNG (The Next Generation) . . . elektronisk slektsbok på nett?

* Digitalarkivet - Avansert personsøk.                                            
* Erfaringsutvekslingen til slutt - med en matbit og kaffe/te

Medlemsmote_14022018c

Foto: Jakob Eitrheim

Medlemsmote_14022018b

Besøkende fra forskjellige land:

Flag Counter

Flaggteller startet 02.09.2014

 

Medlemsmøtet 11.oktober 2017

Det første medlemsmøtet avviklet på Thon Hotel Harstad fikk stor oppslutning. Hele 28 hadde funnet veien til temaer omkring samisk bosetning i Harstad og søking på Digitalarkivets nye nettsider.

20171011_bilde01R
20171011_bilde02R

Foto: Jakob Eitrheim

Busstur 2. september 2017. .

Bussturen 2017R

Foto: Jakob Eitrheim

Foreningens tur i år gikk med buss til Kveøya og Høgda ilagt flere stopp med historie, bespisning og mere til. På Kveøya fulgte lokal kjentmann, Arne Johan Johansen med bussen. Det var interessant å høre fra hans rike kunnskaper om lokalhistorien.
Middagen ble inntatt i Dirikfjøset på Høgda. Flere bilder og mer info på Facebook-sida.
Bildet over viser turdeltakerne minus to som hadde dratt, men med både sjåfør og
Dirikfjøs-innehaver.


Slektshistorisk forening i Harstad - 25 år 3.juni 2017!

Passeringen av de 25 første årene ble markert lørdag 9.desember i kombinasjon med årets julebord.

 

Bilder fra feiringen ser du på Facebooksida vår: SHIH på Facebook.
 

 -  -  -  -  -

Du finner flere “gamle” innlegg på Arkiv-sida.

*) Bildet på banneret øverst er fra vinteren 2016, fotografert fra Trondenes mot Toppsundet.                                                                                                                     Foto: Eilif A Nordseth 

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake til oss!

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2019 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  08.05.2019