Slektshistorisk
forening i Harstad
Logo SHIH
topyellow04

- - Harstad-utstillingen 1911 -

                              Medlemsmøte 8.mai  - -

Fra_apningen_av_Harstadutstilingen_1911
UtstillingsplakatR

Foto: Sør-Troms Museum

Lokalhistoriker

Gunnar E Kristiansen
 
fortalte oss om

Harstadutstillingen 1911.

 

- - -

Bildet over er fra åpningen av utstillingen.

Utstillingsplakaten til venstre.

2017-05-10

Dette skjer utover 2019:

Mai:
* 8. mai: Åpent medlemsmøte

Juni:
* 12.. juni: Åpent medlemsmøte  AVLYST!

September:
* 07. september: Dagstur til Ibestad
* 25. september: Åpent medlemsmøte
        Tema: DNA i slektsforskningen

Oktober:
* 26. oktober: SFD -  Slektsforskerdagen

Desember:
* 07.desember: Julebord


--> Mer info kommer her og på siden Aktiviteter - etterhvert . . .     
 
                  .  .  .

Medlemskontingenten for 2019, kr. 300,-

bes betalt til Slektshistorisk forening sin

bankkonto 4730.09.41091 eller

Vipps, “Kjøp og betal” til
Slektiharstad.com, nr. 533704

Husk å skrive på medlemsnummer

og/eller navn..(Det blir ikke sendt ut

giroblankett i år.)

 Slektshistorisk forening i Harstad - årsmøtet 2019

Arsmote_2019_01_R

Foto: Hjalmar Larsen

Styret etter årsmøtet 14.mars:

EilifA  Nordseth (leder)
Gerd Reidun Lorentzen (nestleder)
Hjalmar Larsen (styremedlem)
Gunhild Hanssen (sekretær)
Gerd Lorentzen (nestleder)
Knut Arne Mikalsen (kasserer)
Anita Jensvold (vararepr)
Rigmor Micheeff (vararepr)
 

KlubbeR

Årsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten med 50 kr.pr. år til Kr. 300,- gjeldende fra 01.01.2019.

Årsmelding og regnskap for 2018  - og budsjett for 2019 ble enstemmig vedtatt..

SFD 2018

SFD2018aR
SFD2018bR

Foto: Jakob Eitrheim

SFD2018

Slektsforskerdagen ble avviklet også i år tradisjonen tro.
Slektsforskerprogram til Windows, Mac og Linux var tilgjengelige, men flest spørsmål dreide  seg om søking på Internett, bl.a.utvandringen til Amerika.

SFD2018cR

Medlemsmøtet 26.september 2018

MedlMoteSep2018R

Tekst og bilde: Jakob Eitrheim

23 medlemmer til stede. Hjalmar Larsen fortalte om sin siste  bokutgivelse (se eget innlegg i gruppa). Knut Arne Mikalsen fortalte om  og  demonstrerte søking i panteregister på Digitalarkivet.

“Folk og  slekt i

 gamle Trondenes”

 
Kr.300,oo for medlemmer *)
     *) Andre kr.400,oo                 

  Mer info her > > >
  

SlektavaarR1

Slekta vår:
 Slekta vår nr. 2/2019
 var i rute, på tur ut til
 abonnentene - først i mai.
- - -
Du finner innholdsoversikter her > > > >

Frist for innlegg til neste 
nr. (3-2019) av  “Slekta vår” er
31.08.2019.
Innlegg til bladet sendes på
e-post til slektavar@slektiharstad.com

.

Ikke medlem ..?
 Ikke medlem ennå ? Ta kontakt så ordner vi det.
 Kontingent kr. 300/år inkl. bladet “Slekta vår”.
   Bruk gjerne Medlemsskjemaet > > >

“Slektshistorisk Forening i Harstad er  registrert i  Frivillighetsregistret og kan motta midler via grasrotandelen fra Norsk Tipping.

Ønsker du/dere å støtte oss neste gang ved innlevering av tipping/lotto/vikinglotto -  oppgi da dette org.nr: 999654940

På forhånd tusen takk for at dere støtter oss i arbeidet med  slektsforskningen.”

Det ble båttur og strandhogg søndag 2.sept. 2018:

Værgudene skremte de påmeldte litt om morgenen, regn i luften og litt bølger.  Men det ordnet seg, allerede før Anna Rogde ankom Kjøtta kom de første  solstrålene og overflaten jevnet seg ut.
Her har vi noen bilder fra dagen. (Fotograf: Jakob Eitrheim )

OmbordR2
Anna_RogdeR
VelkommenR2
KJottakaiaR
RogdehusetR
SHIH_Bilde20180606aR

Foto: Jakob Eitrheim

SHIH_Bilde20180606cR
SHIH_Bilde20180606b

Medlemsmøtet

onsdag 6.juni 2018

Hovedtema: Søking bl.a i Digitalarkivet og hos Ellis Island.

Lenker på Lenkesiden: (Se meny)

Åpent medlemsmøte onsdag 25.april 2018

Mange kom for å høre lokalhistoriker Gunnar E. Kristiansen fortelle om

Anders Larsen:

anders-larsenR

Bildet hentet fra kronikk
på nettet 03.05.2012 -
utlånt av Tromsø Museum.

1804BILE02
1804BILE01
1804BILE04
1804BILE03

Foto: Hjalmar Larsen

Åpent medlemsmøte onsdag 14.februar 2018

29 deltakere på medlemsmøtet er positivt, og et signal om at temaene styret hadde plukket fram, fenget interesse:.

Medlemsmote_14022018a

* "Gårdene Indre og Ytre Å… gjennom 200 år - på øya Andørja".    

* TNG (The Next Generation) . . . elektronisk slektsbok på nett?

* Digitalarkivet - Avansert personsøk.                                            
* Erfaringsutvekslingen til slutt - med en matbit og kaffe/te

Medlemsmote_14022018c

Foto: Jakob Eitrheim

Medlemsmote_14022018b

Medlemsmøtet 11.oktober 2017

Det første medlemsmøtet avviklet på Thon Hotel Harstad fikk stor oppslutning. Hele 28 hadde funnet veien til temaer omkring samisk bosetning i Harstad og søking på Digitalarkivets nye nettsider.

20171011_bilde01R
20171011_bilde02R

Foto: Jakob Eitrheim

Busstur 2. september 2017. .

Bussturen 2017R

Foto: Jakob Eitrheim

Foreningens tur i år gikk med buss til Kveøya og Høgda ilagt flere stopp med historie, bespisning og mere til. På Kveøya fulgte lokal kjentmann, Arne Johan Johansen med bussen. Det var interessant å høre fra hans rike kunnskaper om lokalhistorien.
Middagen ble inntatt i Dirikfjøset på Høgda. Flere bilder og mer info på Facebook-sida.
Bildet over viser turdeltakerne minus to som hadde dratt, men med både sjåfør og
Dirikfjøs-innehaver.

 

Besøkende fra forskjellige land:

Flag Counter

Flaggteller startet 02.09.2014

 


Slektshistorisk forening i Harstad - 25 år 3.juni 2017!

Passeringen av de 25 første årene ble markert lørdag 9.desember i kombinasjon med årets julebord.

 

Bilder fra feiringen ser du på Facebooksida vår: SHIH på Facebook.
 

 -  -  -  -  -

Du finner flere “gamle” innlegg på Arkiv-sida.

*) Bildet på banneret øverst er fra vinteren 2016, fotografert fra Trondenes mot Toppsundet.                                                                                                                     Foto: Eilif A Nordseth 

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake til oss!

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2019 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  29.05.2019