Slektshistorisk
forening i Harstad
Logo SHIH
topyellow04


Hyggelig at du kikker innom oss !

 

En interessert gruppe møtte opp på medlemsmøtet 13.april 2016 for å høre Frode Bygdnes dele av sin kunnskap om temaet:

  Emigrasjon - utvandring til Amerika herfra.

SHIHmedlmote13042016

Foto: Jakob Eitrheim

Årsmøtet 9.mars 2016

SHIHarsmote2016

Foto: Jakob Eitrheim

Slektshistorisk forening i Harstad avviklet sitt  årsmøte på Harstad
Bibliotek onsdag 9.mars 2016 i en positiv atmosfære - med gjennom-
snittlig deltakelse.
Leder Mikael Martnes takket avtroppende nestleder, Marie-Louise Nilsen for sin innsats over flere år. På bildet ser vi at hun fikk blomster.

Det vil komme mer fra årsmøtet senere, bl. a. med oppdatering av lista som viser lagets tillitsvagte etter årsmøtet.

 

Slektsforskerdagen 2015 (31.okt.)

SFD2015PPT SFD201502RR
SFD201503RR

Hvem tror du at du er ?

Mange (over 40) ville høre
Heidi Sitara Fjeldvig, medlem i hovedstyret til DIS-Norge snakke om hva “DNA kan bety for slektsforskningen”.
.

Slektsforskerdagen i Harstad ble arrangert i samarbeid mellom Slektshistorisk forening i Harstad og DIS-Nord / DIS-Harstad.

SFD201504RR
SFD201505RR1

Aktuelt:

“Folk og  slekt i

 gamle Trondenes”

 
Kr.300,oo for medlemmer *)
     *) Andre kr.400,oo                 

  Mer info her > > >
  

Ikke medlem ..?
 Ikke medlem ennå ? Ta kontakt så ordner vi det.
 Kontingent kr. 200/år inkl. bladet “Slekta vår”.
   Bruk gjerne Medlemsskjemaet > > >

SlektavaarR1

2016.11.21:
 Nummer 4 av
 “Slekta vår” (nr.4/2016)
 er under utsending.

         Innhold . . . > > > >

Frist for innlegg til neste 
nr. (1-2017) av  “Slekta vår” er
31.01.2017.
Innlegg til bladet sendes på
e-post til slektavar@slektiharstad.com

Har du forslag til tema på møtene våre..?
 Noe du synes ville være interessant å høre mer om eller diskutere med andre?
 Gi beskjed, bruk gjerne Kontaktskjemaet >

“Slektshistorisk Forening i Harstad er  registrert i  Frivillighetsregistret og kan motta midler via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Ønsker du/dere å støtte oss neste gang ved innlevering av tipping/lotto/vikinglotto -  oppgi da dette org.nr: 999654940
På forhånd tusen takk for at dere støtter oss i arbeidet med  slektsforskningen.”

 

SFD2017

2017

 Åpent medlemsmøte 7.mai 2014. .

Bilde2014050701RR Bilde2014050702RR
Bilde2014050703RR
Bilde2014050704RR
Bilde2014050705RR
Bilde2014050706RR

Foto: Jakob Eitrheim

Leder Mikael Martnes har oppsummert møtet slik:

34 personer møtte til siste møtet før sommerferien, hvor Solbjørg Ellingsen Fossheim fra Statsarkivet i Tromsø¸ fortalte om hva de kan bidra med i slektsforskningen. Eilif Nordseth snakket om Dis-Nord og Dis Harstad og Gunhild Hanssen presenterte "Kor ska vi reis". Sommerturen blir til Lofoten i år. Et godt møte blei som vanlig avsluttet med kaffe/te og gode snitter til.”

Lage slektsbok - kursgruppe 2

kurs2_1as
kurs2_1cs

Foto: Mikael Martnes

kurs2_1bs

Kursgruppee 2 - “Lage slektsbok” er i gang.
Her er noen bilder fra første kurskveld, mandag 3.mars.

Kurset går torsdag på 6.mars,
18.mars og 3.april. . .

Du finner flere “gamle” innlegg på Arkiv-sida.

*) Bildet på banneret øverst er fra sommerturen 2012 til Astafjordene - og viser leder Mikael Martnes i dialog om aktuelle tema.                       Foto: Hjalmar Larsen 

Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake til oss!

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2016 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  14.01.2017

Besøkende fra forskjellige land:

Flag Counter

Flaggteller startet 02.09.2014