Slektshistorisk forening i Harstad

Ny nettside

Slekta vår er medlemsblad for Slektshistorisk Forening i Harstad.Bladet sendes til alle medlemmer.Utsendelse av bladet skjer enten via e-post til alle som ønsker det, eller gjennom Posten.Bladet kommer med 4 nummer i året.Stoff til bladet sendes på e-post til slektavar@slektiharstad.comInnleveringsfrister for stoff:

Nr. 1: 31. januar

Nr. 2: 30. april

Nr. 3: 31 august

Nr. 4: 31 oktoberUtgivelse skjer normalt 1-2 uker etter stoffristen.

Jobben er i gang


Jobben med å lage ny nettside er i gang, etter noe forsinkelse.


Den nye nettsida bygges opp direkte på foreningens domene, slik at tilgang til redigering kan utføres enkelt fra hvor som helst, bare man har en PC med tilgang til Internett.


Mer stoff vil komme til etter hvert.

Åpent medlemsmøte


arrangeres på Thon hotel Harstad
tirsdag 17. november.


Se under "Kalender" for program og annen informasjon.

AVLYST

Slektshistorisk forening i Harstad
+47 12 34 56 78
Forretningstittel, Gateadresse, Postnummer Sted, Land

Copyright © Med enerett