Slektshistorisk forening i Harstad

Ny nettside

Slekta vår er medlemsblad for Slektshistorisk Forening i Harstad.Bladet sendes til alle medlemmer.Utsendelse av bladet skjer enten via e-post til alle som ønsker det, eller gjennom Posten.Bladet kommer med 4 nummer i året.Stoff til bladet sendes på e-post til slektavar@slektiharstad.comInnleveringsfrister for stoff:

Nr. 1: 31. januar

Nr. 2: 30. april

Nr. 3: 31 august

Nr. 4: 31 oktoberUtgivelse skjer normalt 1-2 uker etter stoffristen.

Jobben er i gang


Jobben med å lage ny nettside er i gang, etter noe forsinkelse.


Den nye nettsida bygges opp direkte på foreningens domene, slik at tilgang til redigering kan utføres enkelt fra hvor som helst, bare man har en PC med tilgang til Internett.


Mer stoff vil komme til i tida framover.

Slektsforskerdagen 2020


arrangeres på Thon hotel Harstad
lørdag 31. oktober.


Se under "Kalender" for program og annen informasjon.

Slektshistorisk forening i Harstad
+47 12 34 56 78
Forretningstittel, Gateadresse, Postnummer Sted, Land

Copyright © Med enerett